Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV)

11. člen (inšpekcijski nadzor)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

11. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 2. do 11. člena tega zakona opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor.
Povezane vsebine