Najnovejša različica člena

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej)

18. člen (pokopi zunaj pokopališč)

LOKALNA SAMOUPRAVA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

18. člen
(pokopi zunaj pokopališč)

(1) Če to omogoča pokopališki red, se lahko na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju.

(2) Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem občinskega organa opravi tudi pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.

(3) Občinski organ o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.

Povezane vsebine