Najnovejša različica člena

Zakon o trgovini - ZT-1

1. člen (vsebina zakona)

TRGOVINA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa način in pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti ter nadzor nad izvajanjem zakona.

Povezane vsebine