Najnovejša različica člena

Zakon o trgovini - ZT-1

9. člen (javno pooblastilo)

TRGOVINA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(javno pooblastilo)

(1) Minister, pristojen za trgovino, s podzakonskim aktom uredi pravila sezonske razprodaje tekstilnega blaga in obutve in stopnje običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara).

(2) Minister, pristojen za trgovino, lahko reprezentativni ali drugi zbornici, ki izpolnjuje vsaj enega od kriterijev iz drugega odstavka 4. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list Republike Slovenije št. 60/06), z odločbo na podlagi javnega razpisa podeli javno pooblastilo za izdajanje aktov iz prejšnjega odstavka.

Povezane vsebine