Najnovejša različica člena

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021)

1. člen (vsebina zakona)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina zakona)

S tem zakonom se določajo ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021, izredna uskladitev pokojnin v letu 2020 ter zagotavljanje sredstev Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) v letih 2020 in 2021.

Povezane vsebine