Najnovejša različica člena

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021)

3. člen (izplačevanje jubilejnih nagrad)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(izplačevanje jubilejnih nagrad)

Funkcionarjem pripada v letih 2020 in 2021 jubilejna nagrada le, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Povezane vsebine