Najnovejša različica člena

Zakon o vrtcih - ZVrt

3. člen (načela predšolske vzgoje v vrtcih)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(načela predšolske vzgoje v vrtcih)

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:

  • demokratičnosti,
  • pluralizma,
  • avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
  • enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
  • pravice do izbire in drugačnosti in
  • ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.
Povezane vsebine