Najnovejša različica člena

Zakon o vrtcih - ZVrt

6. člen (uresničevanje pravic manjšin)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(uresničevanje pravic manjšin)

Uresničevanje posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji na področju predšolske vzgoje ureja poseben zakon.

Povezane vsebine