Najnovejša različica člena

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

2. člen (pripadnost DDV)

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(pripadnost DDV)

Prihodki od DDV pripadajo proračunu Republike Slovenije.

Povezane vsebine