Najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini ZDoh-2

18. člen (dohodek)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

18. člen
(dohodek)

Dohodki po tem zakonu so:

  1. dohodek iz zaposlitve,
  2. dohodek iz dejavnosti,
  3. dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
  4. dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,
  5. dohodek iz kapitala,
  6. drugi dohodki.
Povezane vsebine