Najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini ZDoh-2

3. člen (pripadnost dohodnine)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(pripadnost dohodnine)

Dohodnina je prihodek državnega proračuna, če ni z zakonom drugače določeno.

Povezane vsebine