Najnovejša različica člena

Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

133. člen (javno pooblastilo)

KMETIJSTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

133. člen
(javno pooblastilo)

(1) Organizacije, pooblaščene za certificiranje, s področja kmetijstva, opravljajo to nalogo kot javno pooblastilo. Javno pooblastilo obsega tudi posredovanje podatkov, ki jih organizacije, pooblaščene za certificiranje, pridobijo pri izvajanju kontrol na kraju samem zaradi izvajanja kontrole ukrepov razvoja podeželja, ministrstvu in agenciji.

(2) Listine, ki jih pooblaščene organizacije izdajajo pri izvajanju javnega pooblastila, so javne listine.

Povezane vsebine