Najnovejša različica člena

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)

5. člen (imetnik)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(imetnik)

Za imetnika nematerializiranega vrednostnega papirja se šteje oseba, v dobro računa katere je nematerializirani vrednostni papir vpisan v centralnem registru.

Povezane vsebine