Najnovejša različica člena

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

19. člen (dodatek za uspeh)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

19. člen
(dodatek za uspeh)

(1) Do dodatka za uspeh je upravičen dijak, ki je v preteklem šolskem letu dosegel povprečno oceno:

+--------+-----------------------------------+------------------+
| Razred |   Povprečna ocena dijaka    | Višina dodatka za|
|    |                  |  uspeh v eurih |
+--------+-----------------------------------+------------------+
|  1  |od vključno 4,0 do vključno 4,25  |    17    |
+--------+-----------------------------------+------------------+
|  2  |nad 4,25 do vključno 4,50     |    22    |
+--------+-----------------------------------+------------------+
|  3  |nad 4,50 do vključno 4,75     |    30    |
+--------+-----------------------------------+------------------+
|  4  |nad 4,75              |    40    |
+--------+-----------------------------------+------------------+

(2) Do dodatka za uspeh je upravičen študent, ki je v preteklem študijskem letu dosegel povprečno oceno:

Razred
Povprečna ocena študenta
Višina dodatka za uspeh v eurih
1
od vključno 8,00 do vključno 8,25
17
2
nad 8,25 do vključno 8,50
22
3
nad 8,50 do vključno 9,00
30
4
nad 9,00
40
(3) Povprečna ocena iz prvega in drugega odstavka tega člena se izračuna skladno s 25. členom tega zakona.

(4) Do dodatka za uspeh po tem členu ni upravičen štipendist v prvem letniku izobraževalnega programa, razen na prehodu iz srednje poklicne na poklicno-tehniško izobraževanje in na prehodu iz prve na drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena štipendistu dodatek za uspeh ne pripada, če je v predhodnem študijskem letu prejel manj kot tri številčno izražene ocene.

Povezane vsebine