Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

1. člen (vsebina zakona)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa javni interes za kulturo, organe, ki so zanj pristojni in odgovorni ter mehanizme za njegovo uresničevanje.

Povezane vsebine