Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

3. člen (drugi pravni predpisi)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(drugi pravni predpisi)

Pri sprejemanju drugih predpisov, ki lahko vplivajo na stanje kulture in njen razvoj, je potrebno upoštevati javni interes za kulturo, določen z nacionalnim programom za kulturo.

Povezane vsebine