Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

5. člen (izvajanje kulturnih dejavnosti)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(izvajanje kulturnih dejavnosti)

Delovanje na področju kulture je svobodno, kolikor niso za opravljanje posamezne dejavnosti na področju kulture predpisani posebni pogoji.

Povezane vsebine