Najnovejša različica člena

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ

4. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen

Republika Slovenija uresničuje svoje naloge na področju zdravstvenega varstva, s tem da:

 • načrtuje zdravstveno varstvo in določa strategijo razvoja zdravstvenega varstva;

 • sprejema predpise in ukrepe, ki spodbujajo krepitev in varovanje zdravja;

 • zagotavlja pogoje za zdravstveno osveščanje ljudi;

 • zagotavlja zakonodajno politiko, ki izhaja iz ciljev zdravstvenega varstva;

 • z ukrepi davčne in gospodarske politike spodbuja razvijanje zdravih življenjskih navad;

 • zagotavlja enotnost razvoja zdravstvenega informacijskega sistema v Republiki Sloveniji;

 • zagotavlja finančna sredstva za naloge iz svoje pristojnosti, določene s tem zakonom.

  Republika Slovenija uresničuje družbeno skrb za zdravje prebivalstva tudi z:

 • ukrepi na področju varovanja okolja;

 • določanjem obveznosti in nosilcev politike, ki se nanaša na življenjsko okolje;

 • medpodročnim planiranjem posegov v okolje, ki so zdravju neškodljivi;

 • ukrepi, ki zagotavljajo prebivalstvu higiensko neoporečno pitno vodo in hrano ter odlaganje odpadnih snovi, kvaliteto zraka in bivanja ter varstvo pred viri ionizirajočega sevanja.

Povezane vsebine