Najnovejša različica člena

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ

46. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

46. člen

Za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela se plačujejo:

  1. prispevek za vse pravice;
  2. prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino;
  3. prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov;
  4. prispevek za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino;
  5. prispevek za pravice z omejitvami v skladu s petim odstavkom 23. člena tega zakona.
Povezane vsebine