Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost

Časovnica

  1. 2010

    0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
    1. Uradni list Evropske unije št. L268 z dne 12.10.2010

      EU Uredba Sveta št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010