Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 79/2012 z dne 31. januarja 2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost

Časovnica

  1. 2012

    0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
    1. Uradni list Evropske unije št. L29 z dne 01.02.2012

      EU Izvedbena uredba Komisije št. 79/2012 z dne 31. januarja 2012