Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov

Časovnica

 1. 2019

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20.12.2019

   Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20.12.2019

    Uradno besedilo

 2. 2016

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 04.03.2016

   Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 04.03.2016

    Uradno besedilo

   3. Ministrstvo za finance RS z dne 02.12.2015

    Predlog

 3. 2013

  1 predlog / 2 spremembi / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 05.07.2013

   Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 57/2013 z dne 05.07.2013

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16.05.2013

   Popravek Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16.05.2013

    Uradno besedilo

  3. Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26.04.2013

   Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov

  4. Ministrstvo za finance RS z dne 01.02.2013

   PREDLOG Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov