Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Časovnica

 1. 2012

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

   ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ Začasni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in nekaterih drugih prejemkov zaposlenih ter za omejevanje stroškov v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

    Uradno besedilo

 2. 2008

  0 predlogov / 1 sprememba / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19.09.2008

   Uredba o dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19.09.2008

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30.05.2008

   Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence