Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi

Časovnica

  1. 2006

    0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
    1. Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17.03.2006

      Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi