Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev lekarn

Časovnica

  1. 2002

    0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
    1. Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12.07.2002

      Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev lekarn