Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

Časovnica

 1. 2021

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12.11.2021

   Pristop k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

  2. Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 03.06.2021

   Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 03.06.2021

    Uradno besedilo

 2. 2020

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 06.11.2020

   Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 06.11.2020

    Uradno besedilo

 3. 2018

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 07.12.2018

   Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 07.12.2018

    Uradno besedilo

 4. 2017

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 07.04.2017

   Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 07.04.2017

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 3/2017 z dne 20.01.2017

   Pristop h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

 5. 2013

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29.05.2013

   Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29.05.2013

    Uradno besedilo

 6. 2012

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

   Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 08.11.2010

    Sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam

   4. Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22.10.2010

    Sklep o odpovedi Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

 7. 2008

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16.06.2008

   Poseben tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16.06.2008

    Uradno besedilo

 8. 2000

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20.10.2000

   Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS - KPZZ

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20.10.2000

    Uradno besedilo

 9. 1998

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22.05.1998

   Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS - KPZZ

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22.05.1998

    Uradno besedilo

 10. 1996

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 22/1996 z dne 19.04.1996

   Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS - KPZZ

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29.04.1996

    Popravek aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS - KPZZ

   3. Uradni list RS, št. 22/1996 z dne 19.04.1996

    Uradno besedilo

 11. 1994

  0 predlogov / 1 sprememba / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 15/1994 z dne 18.03.1994

   Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS - KPZZ

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 15/1994 z dne 18.03.1994

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 14/1994 z dne 11.03.1994

   Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS - KPZZ