Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Razlage kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti

Časovnica

 1. 2021

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29.10.2021

   Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

 2. 2020

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 05.06.2020

   Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

 3. 2019

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 01.02.2019

   v nadaljnjem besedilu: aneks h KPND Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

 4. 2017

  0 predlogov / 0 sprememb / 2 čistopisa
  1. Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 07.07.2017

   Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

  2. Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 07.07.2017

   Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

 5. 2016

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 08.07.2016

   Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

 6. 2013

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20.12.2013

   KPND Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

 7. 2002

  0 predlogov / 0 sprememb / 3 čistopisi
  1. Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 01.03.2002

   Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - solidarnostna pomoč

  2. Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 01.03.2002

   Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - povračilo stroškov v zvezi z delom

  3. Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 01.03.2002

   Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - ožji družinski član

 8. 2001

  0 predlogov / 0 sprememb / 5 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31.05.2001

   Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - dopusti in odsotnost z dela

  2. Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31.05.2001

   Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - izobraževanje

  3. Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31.05.2001

   Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - terenski dodatek

  4. Uradni list RS, št. 43/2001 z dne 31.05.2001

   Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - prehrana med delom

  5. Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30.03.2001

   Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni

 9. 2000

  0 predlogov / 0 sprememb / 2 čistopisa
  1. Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15.09.2000

   Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - solidarnostna pomoč

  2. Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28.07.2000

   Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - pogoji za delovanje sindikata