Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

1. člen (vsebina zakonika)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(vsebina zakonika)

Ta zakonik ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerja med starši in otroki, oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, ukrepe za varstvo koristi otroka ter preživljanje, posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo in skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo.

Povezane vsebine