Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

2. člen (družina)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(družina)

(1) Družina je življenjska skupnost otroka, ne glede na starost otroka, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice.

(2) Zaradi koristi otrok uživa družina posebno varstvo države.

Povezane vsebine