Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

3. člen (zakonska zveza)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(zakonska zveza)

(1) Zakonska zveza je življenjska skupnost dveh oseb, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ta zakonik.

(2) Pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine.

Povezane vsebine