Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

24. člen (polnoletnost in spregled mladoletnosti)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

24. člen
(polnoletnost in spregled mladoletnosti)

(1) Zakonske zveze ne more skleniti otrok.

(2) Sodišče lahko zaradi utemeljenih razlogov dovoli sklenitev zakonske zveze otroku, ki je že dopolnil 15 let, če je dosegel tako telesno in duševno zrelost, da lahko razume pomen in posledice pravic in obveznosti, ki nastanejo s sklenitvijo zakonske zveze.

Povezane vsebine