Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

25. člen (razsodnost)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

25. člen
(razsodnost)

Zakonske zveze ne more skleniti nerazsodna oseba ali oseba, ki je ob sklenitvi zakonske zveze začasno razsodna, vendar pa zaradi vzroka, ki povzroča njeno nerazsodnost, ni sposobna z drugim zakoncem oblikovati življenjske skupnosti z vsebino, ki jo določa ta zakonik.

Povezane vsebine