Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

26. člen (že sklenjena zakonska zveza)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

26. člen
(že sklenjena zakonska zveza)

Oseba ne more skleniti nove zakonske zveze, dokler njena prej sklenjena zakonska zveza ne preneha.

Povezane vsebine