Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

27. člen (obstoj in spregled sorodstvenega razmerja)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

27. člen
(obstoj in spregled sorodstvenega razmerja)

(1) Zakonske zveze ne morejo skleniti med seboj sorodniki v ravni črti, niti sorodniki v stranski črti do vštetega četrtega kolena.

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za razmerja, ki nastanejo pri posvojitvi, razen za sklenitev zakonske zveze med posvojiteljem in posvojenim otrokom.

(3) Sodišče lahko zaradi utemeljenih razlogov dovoli sklenitev zakonske zveze med otroki bratov in sester ter med otroki polbratov in polsester.

Povezane vsebine