Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

28. člen (obstoj skrbništva)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

28. člen
(obstoj skrbništva)

Dokler traja skrbništvo, lahko skrbnica ali skrbnik (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) in njegova varovanka ali varovanec (v nadaljnjem besedilu: varovanec) med seboj skleneta zakonsko zvezo samo z dovoljenjem sodišča.

Povezane vsebine