Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

29. člen (mnenje centra za socialno delo)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

29. člen
(mnenje centra za socialno delo)

Sodišče pri odločitvi v postopku po drugem odstavku 24. člena, tretjem odstavku 27. člena in 28. členu tega zakonika upošteva mnenje centra za socialno delo, kadar ga pridobi v skladu z določbami zakona, ki ureja nepravdni postopek.

Povezane vsebine