Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

31. člen (ugotavljanje pogojev za obstoj in veljavnost zakonske zveze)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

31. člen
(ugotavljanje pogojev za obstoj in veljavnost zakonske zveze)

Matičar ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za obstoj in veljavnost zakonske zveze na podlagi podatkov iz matičnega registra in na podlagi podatkov iz petega odstavka 30. člena tega zakonika.

Povezane vsebine