Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

32. člen (zavrnitev sklenitve zakonske zveze z odločbo)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

32. člen
(zavrnitev sklenitve zakonske zveze z odločbo)

(1) Če se ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za obstoj in veljavnost zakonske zveze po tem zakonu, upravna enota, pri kateri sta se osebi prijavili za sklenitev zakonske zveze, z odločbo zavrne sklenitev zakonske zveze.

(2) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča ministrstvo, pristojno za družino.

Povezane vsebine