Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

41. člen (določitev postopka izvedbe ponovitve slovesnosti)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

41. člen
(določitev postopka izvedbe ponovitve slovesnosti)

Minister, pristojen za družino, v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, predpiše način izvedbe ponovitve slovesnosti, višino in način plačila za osebe, ki sodelujejo pri ponovitvi slovesnosti, ter druga vprašanja v zvezi z izvedbo ponovitve slovesnosti.

Povezane vsebine