Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

42. člen (neobstoječa zakonska zveza)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

42. člen
(neobstoječa zakonska zveza)

Če niso izpolnjeni pogoji iz 22. člena tega zakonika, se šteje, da zakonska zveza ne obstaja. Neobstoječa zakonska zveza nima pravnih posledic.

Povezane vsebine