Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

44. člen (nadaljevanje postopka za ugotovitev neobstoja zakonske zveze)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

44. člen
(nadaljevanje postopka za ugotovitev neobstoja zakonske zveze)

Tožbe za ugotovitev neobstoja zakonske zveze ne morejo vložiti dediči, lahko pa nadaljujejo postopek, ki ga je začel zapustnik.

Povezane vsebine