Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

45. člen (neveljavna zakonska zveza)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

45. člen
(neveljavna zakonska zveza)

Zakonska zveza, ki je sklenjena v nasprotju z določbami 23. člena, prvega odstavka 24. člena, 25., 26. ter prvega in drugega odstavka 27. člena tega zakonika, je neveljavna.

Povezane vsebine