Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

46. člen (nebistvene kršitve obličnosti pri sklepanju zakonske zveze)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

46. člen
(nebistvene kršitve obličnosti pri sklepanju zakonske zveze)

Nebistvena kršitev obličnosti pri sklepanju zakonske zveze ne vpliva na veljavnost zakonske zveze.

Povezane vsebine