Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

47. člen (bistvene kršitve pri sklepanju zakonske zveze)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

47. člen
(bistvene kršitve pri sklepanju zakonske zveze)

(1) Zakonska zveza je neveljavna, če pri sklenitvi nista bila navzoča oba zakonca.

(2) Zakonska zveza je neveljavna, če ni bila sklenjena z namenom oblikovanja življenjske skupnosti zakoncev.

Povezane vsebine