Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

49. člen (sklenitev nove zakonske zveze med trajanjem prejšnje)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

49. člen
(sklenitev nove zakonske zveze med trajanjem prejšnje)

(1) Nova zakonska zveza, sklenjena v času, ko je še trajala prejšnja zakonska zveza katerega izmed zakoncev, se ne razveljavi, če je prejšnja zakonska zveza prenehala.

(2) Pravne posledice nove zakonske zveze nastopijo s prenehanjem prejšnje zakonske zveze.

Povezane vsebine