Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

50. člen (veljavnost zakonske zveze, sklenjene med sorodniki)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

50. člen
(veljavnost zakonske zveze, sklenjene med sorodniki)

Zakonska zveza, sklenjena brez dovoljenja sodišča med sorodniki, med katerimi jo je mogoče skleniti samo s tem dovoljenjem, ostane v veljavi, če sodišče, pri katerem poteka postopek za razveljavitev zakonske zveze, ugotovi, da obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi se lahko dovolila njena sklenitev.

Povezane vsebine