Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

51. člen (razveljavitev zakonske zveze, sklenjene pod prisilo ali v zmoti)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

51. člen
(razveljavitev zakonske zveze, sklenjene pod prisilo ali v zmoti)

(1) Razveljavitev zakonske zveze, sklenjene pod prisilo ali v zmoti, sme zahtevati zakonec, ki je bil prisiljen ali je v zmoti privolil v zakonsko zvezo.

(2) Razveljavitve zakonske zveze iz prejšnjega odstavka ni mogoče zahtevati, če je preteklo eno leto od dne, ko je prisila minila ali je bila zmota spoznana, zakonca pa sta ta čas živela skupaj.

Povezane vsebine