Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

54. člen (pravne posledice razveljavitve zakonske zveze)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

54. člen
(pravne posledice razveljavitve zakonske zveze)

Če se zakonska zveza razveljavi, njene pravne posledice prenehajo z dnem razveljavitve.

Povezane vsebine