Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

55. člen (uporaba določb pri razveljavitvi)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

55. člen
(uporaba določb pri razveljavitvi)

Pri razveljavitvi zakonske zveze se glede premoženjskih razmerij in daril med zakoncema uporabljajo določbe, ki se uporabljajo v razveznem postopku.

Povezane vsebine