Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

60. člen (odločanje o skupnih zadevah)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

60. člen
(odločanje o skupnih zadevah)

O skupnih zadevah odločata zakonca sporazumno.

Povezane vsebine